Uzavření růstových štěrbin

Uzavření růstových štěrbin patří mezi faktory, které mohou ovlivnit růst dětí. Většina dětí má při nástupu puberty za sebou přibližně 80 % období růstu. Než skončí pubertální růstový spurt, dosáhnou své dospělé výšky. Uzavření růstových štěrbin totiž ukončí lineární růst kostí.

Uzavření růstových štěrbinÚskalím růstu je, že po uzavření růstových štěrbin končí možnost řešit růstové problémy, které mohou negativně ovlivnit výšku v dospělosti. Právě z tohoto důvodu může praktický lékař pro děti a dorost hrát rozhodující roli při identifikaci možných problémů s růstem a při předání pacienta do odborné péče kvůli stanovení konkrétní diagnózy a vhodné léčby. Je to právě včasná léčba, která může optimalizovat výsledky a maximalizovat výšku v dospělosti.

Souvislost mezi uzavřením růstových štěrbin a výškou v dospělosti

Po narození dochází k růstu dlouhých kostí prostřednictvím stimulace proliferace chondrocytů na epifyzárních neboli růstových ploténkách. V dětství jsou tyto epifyzární ploténky stimulovány růstovým hormonem a dalšími hormony podporujícími růst. V průběhu růstu odděluje epifyzární ploténka epifýzu od diafýzy.

Epifýza i diafýza rostou po celou dobu, kdy je přítomna epifyzární chrupavčitá ploténka. Nakonec dojde k osifikaci ploténky a epifýza a diafýza se spojí. Jakmile dojde k tomuto spojení, růst se zastaví.

Včasná identifikace problému může pomoci maximalizovat výšku v dospělosti

Uzavření růstových štěrbinPravidelné a přesné měření a zaznamenávání růstu dětí do grafu je rozhodující pro identifikaci možných problémů s růstem. Růstové grafy zobrazují normální vzorce růstu dětí podle pohlaví a umožňují sledovat růst dítěte v průběhu času.

Grafy rychlosti růstu se používají pro záznam a vyhodnocení rychlosti růstu dítěte. Tyto grafy mohou odhalit změnu v rychlosti růstu dříve než standardní růstové grafy a jsou citlivější na specifické rysy růstu v pubertě. Ke stanovení rychlosti růstu je potřeba provádět měření každých 6 až 12 měsíců.

V případě, že u dítěte staršího 1 roku věku existuje podezření na problémy s růstem, je třeba udělat rentgenové vyšetření levé ruky a zápěstí. Rentgenový snímek vyhodnotí zkušený specialista, který stanoví kostní věk dítěte na základě stavu epifýz v porovnání se standardními normami. Kostní věk pomáhá při diagnostice růstových problémů i v rámci predikce konečné výšky.