Výpočet rodičovské výšky

Abychom zjistili tělesnou výšku, které by dítě mělo dosáhnout, musíme vypočítat tzv. střední rodičovskou výšku, a to na základě tělesné výšky rodičů dítěte. Pro výpočet střední rodičovské výšky existují různé vzorce – níže je uveden běžně užívaný vzorec. Výpočet vám pomůže rozlišit mezi genetickými a konstitučními růstovými poruchami. Pokud však jeden z rodičů nemá normální tělesnou výšku, nedá se tento výpočet použít.

vzorec

Zaznamenání střední rodičovské výšky

Jakmile je střední rodičovská výška vypočtena, měla by být rovněž zaznamenána do růstového grafu. Pokud trend růstu dítěte neodpovídá střední rodičovské výšce, může to indikovat problém růstu. V takovém případě jsou nezbytná další vyšetření.