Určení rychlosti růstu

Abyste mohli správně určit rychlost růstu, využijte grafy rychlosti růstu. Ty se používají pro záznam a vyhodnocení rychlosti růstu dítěte. Stejně jako standardní růstové grafy i grafy rychlosti růstu obsahují percentilové křivky vyjadřující průměrnou rychlost růstu populace.Určení rychlosti růstu

Rychlost růstu je rozdíl výšek zjištěných při dvou různých měření přepočítaný na jeden rok. Grafy rychlosti růstu jsou rovněž specifické v závislosti na pohlaví. Časový interval mezi dvěma měřeními činí minimálně 6 měsíců a maximálně 15 měsíců. Tím zajistíme, aby vypočítaná hodnota nebyla zavádějící kvůli příliš krátkému, nebo naopak příliš dlouhému intervalu.

Zjištění nízké rychlosti růstu

Děti, jejichž křivka rychlosti růstu odpovídá standardu, pravděpodobně rostou normálně, i když jsou malé. Pokud křivka dítěte přechází mezi percentily, nebo leží pod 25. percentilem, může to indikovat zdravotní problém ovlivňující růst dítěte. V takovém případě je nezbytné provést další vyšetření.