Posuzování růstu

Správné chápání růstových grafů

Růstový graf umožňuje sledovat růst dítěte v průběhu času. Tyto grafy byly připraveny na základě hodnocení růstu velkého počtu dětí; percentilové křivky reprezentují průměrný růst dětí v různém věku. Růstové grafy se liší podle pohlaví dítěte.

Posuzování růstuPoužití růstových grafů

Růstové neboli percentilové grafy patří k nejvíce používaným nástrojům pro sledování růstu dětí. Tělesná hmotnost je faktorem, který může být v růstovém grafu rovněž zaznamenáván, přičemž hmotnostní abnormality mohou přispět k identifikaci poruchy růstu. Rozmezí pro normální výšku je mezi 3. a 97. percentilem.

Zaznamenávání růstu dítěte do růstového grafu vám umožní stanovit, zda výška dítěte odpovídá normálu pro jeho věk a pohlaví.

Jako podnormální je definována výška pod 3. percentilem. Pokud je výška dítěte pod normálními hodnotami, tj. pod 3. percentilem růstového grafu, je nezbytné provést další vyšetření. Poruchu růstu může značit i to, že růstový trend dítěte je vyjádřen křivkou přecházející z jednoho percentilu do druhého.