Měření výšky

Měření tělesné výšky a zaznamenávání růstu dítěte do růstového grafu a do grafu rychlosti růstu by mělo probíhat každých 6 až 12 měsíců. Díky těmto záznamům může lékař zjistit, jestli má dítě potíže s růstem. Je velmi důležité, aby jakákoliv porucha růstu byla diagnostikována co nejdříve. Pomůže to zajistit správnou léčbu daného onemocnění a dítěti to umožní dosáhnout normální výšky. Včasné odhalení problému a stanovení diagnózy budou v životě dítěte znamenat změnu k lepšímu, neboť přispějí k úpravě jeho výšky v dospělosti a minimalizují dopady vlastního onemocnění.

Měření výškyK měření výšky se využívají stadiometry. Ty se skládají z desky s připojeným metrickým pravítkem a pohyblivé hlavice. Váš stadiometr by měl měřit s přesností na 1 mm, přičemž nula na měřící stupnici by se měla nacházet přesně v úrovni chodidel.

Přesného a spolehlivého měření výšky lze dosáhnout při dodržení následujících kroků:

  • Požádejte svého pacienta, aby se zul, odložil si venkovní oděv a pokrývku hlavy a rozpustil si účes na vrcholu hlavy.
  • Instruujte dítě nebo dospívajícího, aby u výškoměru stáli zcela vzpřímeně, se zády opřenými o svislou plochu.
  • Zadní část hlavy, lopatky, hýždě a paty musí být v kontaktu se svislou plochou.
  • Ujistěte se, že je minimalizována poziční lordóza (kolena jsou plně napnuta, paty spočívají rovně na podložce vedle sebe a tělesná hmotnost je rovnoměrně rozložena).
  • Rodič nebo jiný dospělý může rukou upravit pozici břicha a nohou. Ramena musí být uvolněná a paže musí volně viset dolů.
  • Hlava musí být orientována do frankfurtské horizontály, tj. být v úrovni spojnice dolního okraje očnice a horního okraje zevního zvukovodu. Posuňte hlavicový díl dolů na hlavu. Výšku odečítejte v úrovni očí s přesností na poslední celý milimetr.

Měření opakujte ideálně třikrát za sebou. Konečnou hodnotu stanovte jako průměr provedených měření a ihned ji zaznamenejte.